Energielabel | Utiliteitsbouw bestaand

Voor bestaande utiliteitsgebouwen is bij verkoop of nieuwe verhuur een energielabel verplicht, dit wordt bepaald op basis van de te berekenen energieindex volgens de BRL 9500-03. Daarnaast zijn voor diverse gebouwen de effecten van de te treffen (duurzaamheids)maatregelen berekend ten behoeve van de investering en exploitatie. Opdrachtgever: Particuliere eigenaren, verhuurders, beleggers, beheerders, gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen…

Brunssum | Zorgplein

Aan de basis van dit project staat een gewonnen prijsvraag, uitgeschreven door Gemeente Brunssum, voor de ontwikkeling en realisatie van een zorgplein | zorgboulevard. In combinatie met een ontwikkelaar is het plan bedacht, ontworpen en uitgewerkt tot de omgevingsvergunning. Parallel hieraan zijn de gebruikers | huurders aangetrokken en is hun programma van wensen vertaald naar het in ontwikkeling…

Brunssum | Vijverlaan

De voormalige locatie van het Emma College in Brunssum maakt onderdeel uit van het Masterplan Centrum van de gemeente Brunssum. Dit Masterplan, geeft voor deze locatie een herbestemming aan met de functie “Zorg”. De combinatie waarin COMPAAN deelneemt als de ontwikkelde partij heeft een plan gepresenteerd op basis van de ketenintegratie in de zorg; de…

Eindhoven | Zuiderpark “de twee torens”

In de wijk Gestel langs de Karel de Grotelaan in Eindhoven is het bestaande verzorgingscomplex Gagelbosch volledig gesloopt. De nieuwe bebouwing bestaat uit een 6-tal gebouwen en een ondergrondse parkeergarage. De projectlocatie “Zuiderpark” is eigendom van Archipel Zorggroep, die ook nu weer als opdrachtgever optreedt voor de ontwikkeling van de laatste twee gebouwen, de torens…

Eindhoven | Fleuriade

In de wijk Gestel langs de Karel de Grotelaan in Eindhoven is het bestaande verzorgingscomplex Gagelbosch volledig gesloopt. De nieuwe bebouwing bestaat uit een 6-tal gebouwen (At/m F) en een ondergrondse parkeergarage. Met de planontwikkeling van gebouw Fleuriade (F) werd in 2009 gestart vanuit de opgave “Kleinschalig wonen met zorghotelfunctie”. In nauwe samenspraak met gebruikers,…

Eindhoven | Leilinde

In de wijk Gestel langs de Karel de Grotelaan in Eindhoven is het bestaande verzorgingscomplex Gagelbosch volledig gesloopt. De nieuwe bebouwing bestaat uit een 6-tal gebouwen (A t/m F) en een ondergrondse parkeergarage. Met de planontwikkeling van gebouw Leilinde (D) werd in 2000 gestart met als uitgangspunt het “Scheiden van Wonen en Zorg”. Leilinde heeft…

Maasbracht | Bredeschool

De Brede School is een deelopgave vanuit de gebiedsontwikkeling rondom de Kruisweg te Maasbracht. Het gebouw is door derden ontwikkeld en gerealiseerd in opdracht van Gemeente Maasgouw. Wij hebben in de rol van gemeentelijke projectleider de ontwikkeling en realisatie inhoud gegeven, evenals de contractuele verplichtingen naar de uitvoerende partijen die middels een aanbesteding geselecteerd zijn. Eveneens de verplichtingen…

Nuth | Zorgpension

De huisvesting van mensen met een verslavingsindicatie is een regionale opgave. De kwaliteit van huisvesting voor deze doelgroep is een algemeen vraagstuk. De combinatie toekomst-bestendigheid van een dergelijke huisvesting met de transitie-mogelijkheid in de toekomst geeft de opgave “Zorgpension” een extra dimensie. Vanuit een huidige situatie voor deze doelgroep is een opgave gesteld door de zorginstelling…