Energielabel | Utiliteitsbouw bestaand

Voor bestaande utiliteitsgebouwen is bij verkoop of nieuwe verhuur een energielabel verplicht, dit wordt bepaald op basis van de te berekenen energieindex volgens de BRL 9500-03. Daarnaast zijn voor diverse gebouwen de effecten van de te treffen (duurzaamheids)maatregelen berekend ten behoeve van de investering en exploitatie. Opdrachtgever: Particuliere eigenaren, verhuurders, beleggers, beheerders, gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen…

Eindhoven | Zuiderpark “de twee torens”

In de wijk Gestel langs de Karel de Grotelaan in Eindhoven is het bestaande verzorgingscomplex Gagelbosch volledig gesloopt. De nieuwe bebouwing bestaat uit een 6-tal gebouwen en een ondergrondse parkeergarage. De projectlocatie “Zuiderpark” is eigendom van Archipel Zorggroep, die ook nu weer als opdrachtgever optreedt voor de ontwikkeling van de laatste twee gebouwen, de torens…

Eindhoven | Fleuriade

In de wijk Gestel langs de Karel de Grotelaan in Eindhoven is het bestaande verzorgingscomplex Gagelbosch volledig gesloopt. De nieuwe bebouwing bestaat uit een 6-tal gebouwen (At/m F) en een ondergrondse parkeergarage. Met de planontwikkeling van gebouw Fleuriade (F) werd in 2009 gestart vanuit de opgave “Kleinschalig wonen met zorghotelfunctie”. In nauwe samenspraak met gebruikers,…

Maasbracht | Bredeschool

De Brede School is een deelopgave vanuit de gebiedsontwikkeling rondom de Kruisweg te Maasbracht. Het gebouw is door derden ontwikkeld en gerealiseerd in opdracht van Gemeente Maasgouw. Wij hebben in de rol van gemeentelijke projectleider de ontwikkeling en realisatie inhoud gegeven, evenals de contractuele verplichtingen naar de uitvoerende partijen die middels een aanbesteding geselecteerd zijn. Eveneens de verplichtingen…

Roermond | Kazerne voorterrein

Het terrein voor de voormalige Ernst Casimirkazerne heeft een spilfunctie tussen de binnenstad van Roermond, het Designer Outlet Centre en het te ontwikkelen waterfront van de Maashaven. Het is gelegen in de wijk Maashaven. In deze wijk zijn diverse functies ondergebracht zoals wonen, winkels, industrie en (industrieel)haven gerelateerde activiteiten. Vanuit een visie van Gemeente Roermond…

Son en Breugel | ABC Staete

Op de locatie van het voormalige zorgcentrum “de Vloed” in Son en Breugel is een nieuw woonzorgconcept ontwikkeld met als uitgangspunt het “Scheiden van Wonen en Zorg”. Woningstichting ‘thuis verhuurt de woningen en Archipel biedt de zorg. ABC-staete bestaat uit 3 gebouwen met een ondergrondse parkeervoorziening. In Acaciastaete bevinden zich 35 levensloopbestendige vrije sector huurappartementen…