In het hart van de wijk Strijp te Eindhoven ligt het verpleeghuis De Passaat van Archipel. Op het terrein stond het voormalige verpleeghuis, met onder andere het orginele kloosterpand met kapel. De bebouwing grensde aan de Frederiklaan en Strijpsestraat en was niet meer functioneel inzetbaar.

De doelstelling was om zelfstandige zorgwoningen te realiseren in de huursector (sociaal en midden huursegment) als ook in de koopsector. Uitgangspunt hiervoor was het “Scheiden van Wonen en Zorg”. Tevens diende de zorginfrastructuur, groepswoningen voor PG cliënten en een restaurant functie voorzien te worden. Tenslotte diende een interne verbinding gerealiseerd te worden naar het verpleeghuis De Passaat.

De stedenbouwkundige setting maakte de opgave speciaal. De aanwezigheid van diverse gebouwen met achtertuinen, maar ook de wens om een verbinding te maken tussen de twee doorgaande wegen, waren voor de ruimtelijke inpassing een gegeven.

Opdrachtgever:
Archipel Zorggroep

Functie:
Wonen, Zorg, Maatschappelijk en Parkeren

Werkzaamheden:
Manager Ontwikkeling, Projectmanagement, Directievoering, Toezicht
Energielabels woningen.

Programma:
14 zorgappartementen in het koopsegment, 42 zorgappartementen in het midden huursegment, 27 zorgappartementen in het sociale huursegment, 3 groepswoningen voor PG cliënten, 750 m2 restaurant- en zorginfra voorzieningen, ondergrondse parkeervoorziening, landschappelijke inrichting.

Status:
Opgeleverd