De huisvesting van mensen met een verslavingsindicatie is een regionale opgave. De kwaliteit van huisvesting voor deze doelgroep is een algemeen vraagstuk. De combinatie toekomst-bestendigheid van een dergelijke huisvesting met de transitie-mogelijkheid in de toekomst geeft de opgave “Zorgpension” een extra dimensie.

Vanuit een huidige situatie voor deze doelgroep is een opgave gesteld door de zorginstelling in samenwerking met de woningcorporatie om een huisvesting te realiseren die voldoet aan de eisen van “het scheiden van wonen en zorg”, maar die ook voldoet aan de toekomstige transitie naar regulier wonen, beiden binnen het sociale huursegment.

In samenwerking met de belanghebbenden vanuit beide partijen is een ruimtelijk programma van eisen gedefinieerd, waarin de ingrediënten beschreven worden waaraan de nieuwe huisvesting dient te gaan voldoen.

Momenteel worden er diverse modellen ontwikkeld die getoetst worden aan het programma van eisen, zowel ruimtelijk als financieel.

Opdrachtgever
Woningcorporatie Wonen Zuid i.s.m. Levanto Groep

Functie
Wonen met zorg en parkeren

Werkzaamheden
Projectmanagement

Programma
22 zelfstandige woonruimten, 300 m2 gezamenlijke en ondersteunde functies, parkeren

Status
Ontwerpfase