Aan de basis van dit project staat een gewonnen prijsvraag, uitgeschreven door Gemeente Brunssum, voor de ontwikkeling en realisatie van een zorgplein | zorgboulevard.
In combinatie met een ontwikkelaar is het plan bedacht, ontworpen en uitgewerkt tot de omgevingsvergunning. Parallel hieraan zijn de gebruikers | huurders aangetrokken en is hun programma van wensen vertaald naar het in ontwikkeling zijnde gebouw.

De aannemer is door de ontwikkelaar geselecteerd, die op basis van de wabovergunning en een technische omschrijving het plan realiseert.

Er wordt naar gestreefd het project te realiseren met een BREEAM*** [Very Good] certificaat.
De ambitie BREEAM drie sterren omvat o.a. het bouwproces zelf, engineering van de installaties voor optimale prestatie, verantwoord gebruik van terrein en natuur, een gezond en prettig binnenklimaat en afvalbeheer. Zo wordt er op allerlei vlakken duurzaamheid gerealiseerd.

Peter Soons, Bouwontwikkeling Jongen:

“Ze verstaan hun vakgebied, zijn prima gesprekspartners op alle niveaus. Of het nu gaat om vraagstukken op het gebied van volledige ontwikkeling, lay-out of ruimtegebruik, niets is het team van COMPAAN vreemd. Wat onze samenwerking ‘Zorgplein Brunssum’ betreft, ook hier kijken we terug op een uiterst positieve samenwerking.”

Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum | i.s.m. Bouwontwikkeling Jongen

Functie:
Zorg, Commercieel en Parkeren

Werkzaamheden:
Tijdens het ontwerptraject: inhoudelijke integrale projectmanager en procesmanager richting de gebruikers
Tijdens de uitvoeringsfase: directievoering en toezicht
Energielabel nieuwbouw

Programma:
Ca. 12.000 m2 medische functies 1e en 2e lijnszorg (inclusief apotheek, huisartsen, ziekenhuis), 34 appartementen voor GGZ met begeleiding, gebouwd parkeren

Status:
Opgeleverd