Energielabel | Utiliteitsbouw bestaand

Voor bestaande utiliteitsgebouwen is bij verkoop of nieuwe verhuur een energielabel verplicht, dit wordt bepaald op basis van de te berekenen energieindex volgens de BRL 9500-03. Daarnaast zijn voor diverse gebouwen de effecten van de te treffen (duurzaamheids)maatregelen berekend ten behoeve van de investering en exploitatie. Opdrachtgever: Particuliere eigenaren, verhuurders, beleggers, beheerders, gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen…

Maasbracht | Bredeschool

De Brede School is een deelopgave vanuit de gebiedsontwikkeling rondom de Kruisweg te Maasbracht. Het gebouw is door derden ontwikkeld en gerealiseerd in opdracht van Gemeente Maasgouw. Wij hebben in de rol van gemeentelijke projectleider de ontwikkeling en realisatie inhoud gegeven, evenals de contractuele verplichtingen naar de uitvoerende partijen die middels een aanbesteding geselecteerd zijn. Eveneens de verplichtingen…

Sittard | Leyenbroek

Het gebied rondom het monument klooster Leyenbroek, in de wijk Kollenberg-Park Leyenbroek, bestond uit diversiteit aan panden en groenvoorzieningen. Het klooster ligt direct bij het stadspark van Sittard. Ondanks deze ligging kwam het klooster leeg te staan. De opgave vanuit Gemeente Sittard was om het klooster een nieuwe bestemming te geven en het aansluitende gebied…

Thorn | Brede Maatschappelijke Voorziening

Op basis van een eigen initiatief van COMPAAN voor de herontwikkeling van een gebied in de kern van Thorn is het gebouw de Brede Maatschappelijke Voorziening “De Wieken” ontwikkeld in samenwerking met Gemeente Maasgouw, de woningcorporatie en de gebruikers van de voorziening. Naast basisschool de Koningsspil, zijn ook Kindcentrum Thornerkwartier, Bibliocenter, Jeugdwerk Thorn en de Zonnebloem in het…