De Brede School is een deelopgave vanuit de gebiedsontwikkeling rondom de Kruisweg te Maasbracht. Het gebouw is door derden ontwikkeld en gerealiseerd in opdracht van Gemeente Maasgouw.
Wij hebben in de rol van gemeentelijke projectleider de ontwikkeling en realisatie inhoud gegeven, evenals de contractuele verplichtingen naar de uitvoerende partijen die middels een aanbesteding geselecteerd zijn. Eveneens de verplichtingen ten opzichte van de gebruikers van de Brede School. In de exploitatie fase werd dit voortgezet vanuit de gemeentelijke projectleidersrol om in samenspraak met de beheersstichting de gemaakte afspraken richting gebruikers te effectueren.

In de rol van inhoudelijk integrale project-| procesmanager de inhoudelijke toetsing van de contractstukken op bouwkundig- en installatietechnisch vlak, alsmede ten tijde van de realisatie.

Lion Wagemans, gemeente Maasgouw:

“COMPAAN heeft ons geassisteerd bij de realisatie van de Brede School Maasbracht. Hun rol als adviseur en toezichthouder namens de gemeente richting uitvoerende partijen en de gebruikers van de Brede School Maasbracht is absoluut van toegevoegde waarde geweest. Met 1 aanspreekpunt, wekelijks, en gedurende enkele fases bijna dagelijks contact, hebben ze hun professionaliteit laten zien.”

Opdrachtgever
Gemeente Maasgouw

Functie
Onderwijs, Maatschappelijk, Zorg en Commercieel

Werkzaamheden
Gemeentelijke projectleider en inhoudelijke integrale project-| procesmanager

Programma
Basisschool (16 klassen), Kinderopvang (incl. peuterspeelzaal faciliteiten), GGD Midden-Noord Limburg, Podotherapie, Centrum Jeugd en Gezin, Verenigingen

Status
Opgeleverd