Het gebied rondom het monument klooster Leyenbroek, in de wijk Kollenberg-Park Leyenbroek, bestond uit diversiteit aan panden en groenvoorzieningen. Het klooster ligt direct bij het stadspark van Sittard. Ondanks deze ligging kwam het klooster leeg te staan.

De opgave vanuit Gemeente Sittard was om het klooster een nieuwe bestemming te geven en het aansluitende gebied hierbij te betrekken, om uiteindelijk een duurzaam gebruik van het gebouw en gebied te waarborgen.

Vanuit een totaalvisie van het gebied is het klooster in fases herbestemd. De eerste fase had betrekking op het onderbrengen van een basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang, gymzaal en een kunstcluster.

Het behouden van de structuur van het monument heeft ertoe geleidt dat voor enkele functies een aangrenzende nieuwbouw is gerealiseerd.

Door het handhaven van de structuur van het monument zijn andere functies eveneens mogelijk. De situering van de ontsluitingen maakt het mogelijk verschillende gebruikers in het gebouw te huisvesten, zoalsĀ o.a. het kunstcluster.

De gemeente Sittard is eigenaar van dit deel van het monument gebleven. De gebruikers/huurders zijn de bassisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en kunstcluster.

Opdrachtgever:
Leyenbroek BV

Functie:
Onderwijs, Cultuur, Landschap

Werkzaamheden:
Procesmanagement en projectmanagement

Programma:
Basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang, gymzaal, kunstcluster, 2.250 m2

Status:
Opgeleverd