BRL 9500 | EPA advisering, het energielabel

Europa heeft een gezamenlijk energiebeleid opgesteld met doelstellingen voor de toekomst. Dit heeft in Nederland geleid tot het “Energieakkoord voor duurzame groei”. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Ieder nieuw bouwwerk is hier aan gerelateerd d.m.v. de verplichte EPC norm bij de aanvraag omgevingsvergunning en het verplichte…

Woningborg

Woningborg is een organisatie die waarborgcertificaten verstrekt ten aanzien van de uitvoering van projecten. De certificaten van Woningborg zijn allemaal ontwikkeld met maar één doel voor ogen: alle zekerheid brengen in de afgedekte risico’s voor zowel particuliere kopers van nieuwbouwwoningen als zakelijke opdrachtgevers van bijvoorbeeld huurwoningen, zorgappartementen of studentenunits. De afbouwwaarborg Gaat een bouwonderneming gedurende de bouw…

DNR | De Nieuwe Regeling

De Nieuwe Regeling (Rechtsverhouding tussen opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur) vormt de basis voor alle uit te voeren werkzaamheden door COMPAAN. Deze gelden als de algemene voorwaarden en zijn van toepassing op onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en…