Europa heeft een gezamenlijk energiebeleid opgesteld met doelstellingen voor de toekomst. Dit heeft in Nederland geleid tot het “Energieakkoord voor duurzame groei”.
Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.

Ieder nieuw bouwwerk is hier aan gerelateerd d.m.v. de verplichte EPC norm bij de aanvraag omgevingsvergunning en het verplichte energielabel voor alle gebouwen bij oplevering, verkoop en verhuur.

De verplichting van het energielabel geldt zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw, zowel voor woningen (koop als huur), verpleeghuizen, schoolgebouwen, culturele gebouwen, kantoor gebouwen, etc. (zie onderstaande link).
COMPAAN is door Dekra gecertificeerd en erkend deskundige om voor alle functies, nieuwbouw en bestaand, huur en koop, het energielabel te vervaardigen.

De EPC norm (bij nieuwbouw) en de Energie Index (die leidt tot een energielabel) zijn ook te gebruiken om maatregelen op het gebied van duurzaamheid te beoordelen op effectiviteit. Specifiek voor de exploitatie van de huisvesting. Voordeel van deze instrumenten is dat het gelijktijdig een label voor de opgave vervaardigd, als een EPC berekening voor de benodigde vergunning.

De toegevoegde waarde die wij hieraan geven bij onze huisvestingsvraagstukken is de financiële vertaling naar stichtingskosten en exploitatiekosten. Zo kan een afweging gemaakt worden over de toe te passen maatregelen (investering en terugverdientijd), of de doelstelling voor het project kan naar een hoger plan getild en uitgevoerd worden.