Woningborg is een organisatie die waarborgcertificaten verstrekt ten aanzien van de uitvoering van projecten.

De certificaten van Woningborg zijn allemaal ontwikkeld met maar één doel voor ogen: alle zekerheid brengen in de afgedekte risico’s voor zowel particuliere kopers van nieuwbouwwoningen als zakelijke opdrachtgevers van bijvoorbeeld huurwoningen, zorgappartementen of studentenunits.

De afbouwwaarborg
Gaat een bouwonderneming gedurende de bouw onverhoopt failliet, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan volgt een schadeloosstelling, conform de vastgestelde regels in de van toepassing zijnde Garantie- en waarborgregeling.

De herstelwaarborg
De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning. Als zich een gebrek voordoet, herstelt de bouwonderneming dit gebrek als dit onder de garanties valt. De meeste onderdelen van de woning hebben een garantietermijn tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Maar bij ernstige technische gebreken is de garantietermijn zelfs 10 jaar en 3 maanden. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Woningborg waarborgt deze garantieverplichtingen van de bouwonderneming.

Deze twee verschillende certificaten van Woningborg hebben beide dus één ding gemeen: optimale zekerheid in alle omstandigheden van het bouwtraject.

Door onze aansluiting bij Woningborg kunnen de plannen reeds vooraf getoetst worden of deze voldoen aan het aan te vragen waarborgcertificaat tijdens de uitvoering.

(Bron tekst: website Woningborg)