Zeggen wat je gaat doen is vanzelfsprekend.
Doen wat je hebt gezegd is in de regel gebruikelijk.
Vervolgens laten zien dat je gedaan hebt wat je zou doen, lijkt heel normaal.

In het vakjargon is dit “kwaliteitsborging” genoemd. In bouwend Nederland is dit thema al enige tijd onderwerp van gesprek. Het voornemen om “kwaliteitsborging” (in de bouw) door middel van wetgeving te regelen is vorig jaar door de Eerste Kamer in de “wachtstand” gezet. Op 29 juni heeft minister Ollongren de wachtstand opgeheven en zet zij in op het verkrijgen van wetgeving voor de kwaliteitsborging in de bouw.

Wij als gecertificeerde bouwplantoetsers, voorloper van de kwaliteitsborgers, zijn overtuigd van het nut en de noodzaak van deze wet, zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Het zal de kwaliteit van bouwen zeker positief beïnvloeden. Zowel de overheid als de particuliere sector zal zijn werkzaamheden moeten reorganiseren en toespitsen op de toekomstige taken, maar de partijen die positief tegenover deze wijziging staan hebben het afgelopen jaar zeker niet stil gezeten!

ONS streven is om na een positieve besluitvorming van de Eerste Kamer ten aanzien van de wetgeving, een aantal projecten in samenwerking met de gemeentelijke overheid, de opdrachtgever en de uitvoerende partijen volgens de Wet ” Kwaliteitsborging voor het Bouwen” te doorlopen, zodat wij bij ingaan van de wet gezamenlijk “goed beslagen ten ijs komen”.

De Eerste Kamer zal op 10 juli 2018 de brief van de minister inzake het hervatten van de behandeling van het wetsvoorstel bespreken.
De verdere planning inzake het vaststellen van de wetgeving zal aansluitend bekend worden.

De gehele brief van de minister en de bijlagen zijn te lezen via deze link

De afbeelding “De bouwaanvraag” is afkomstig van Stichting IBK