Het nieuwe Publieksplein van de gemeente Maasgouw in wording……..

Na het slopen van de oude situatie, wordt het gemeentehuis nu weer druk opgebouwd.
Een publieksplein dat voor iedereen goed toegankelijk is.
Het wordt een overzichtelijke open ruimte waar de balies van Burgerzaken en Vergunningen komen.