Wij zijn een ondernemende dienstverlenende organisatie op het gebied van vastgoed. Voor de diverse sectoren kunnen wij onze dienstverlening ter beschikking stellen zoals wonen, zorg, welzijn, utiliteit alsook integratie van sectoren.

Middels vraaggestuurde dienstverlening staan wij onze opdrachtgever ter zijde, waarin de vraagstelling van de opdrachtgever centraal staat.

 

Dienstverlening is een “way of life”.

Op basis van empatisch denken en handelen treft de opdrachtgever een partner aan zijn zijde, die ondersteunt, handelt en creëert binnen de kaders van de opdrachtgever. Ondernemen binnen de dienstverlening is opdrachtgevers gericht. Het overdragen van risico’s behoort tot de mogelijkheden.

Compaan integreert MVO toepassingen in de uitvoering van opdrachten, bijvoorbeeld door standaard toepassing van de GPR-methode. Daarenboven zijn reeds geruime tijd MVO-gerelateerde onderwerpen (bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid en milieu) geïntegreerd in de bedrijfsvoering van Compaan.

Dit heeft geresulteerd in de publicatie van een zelfverklaring volgens NEN ISO 26000.