Het Laurentius Kwartier, ook bekend als 1A1 locatie, is een gebied in de wijk Roermondse Veld. De wijk wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van het ziekenhuis, enkele grote overheidsgebouwen, een kerk, een winkelgebied en woningen. De doelstelling van de gemeente Roermond was het realiseren van een nieuwe gebiedsinvulling die een aanvulling op de wijk Roermondse Veld zou vormen, met functies die de wijk zouden versterken en de leefbaarheid van het gebied en de wijk zouden vergroten.

Het ontwikkelde en gerealiseerde programma betreft een 7-tal gebouwen rondom een gezamenlijk landschappelijk binnenterrein. De gebouwen vormen de aansluiting aan de wijk en de omringende infravoorzieningen. Zo ook het nieuw gerealiseerd plein waaraan zowel de kerk als de winkels liggen.

De hoofdfunctie betreft levensbestendig wonen, in appartementen binnen het sociale segment. De gebouwen zijn met elkaar verbonden door middel van de half ondergrondse parkeervoorziening, één gebouw uitgezonderd.

De nevenfuncties zijn winkels/commerciële ruimten aan de pleinzijde en een kantoor met publieksfunctie van een woningcorporatie. De winkels/commerciële ruimten zijn verhuurd aan o.a. een drogist, bakker, tandarts, broodjeszaak, etc. Het gehele plan is verdeeld in eigendom tussen drie woningcorporaties en een commerciële belegger.

De appartementen waren binnen 1 maand na oplevering verhuurd. De winkels waren allen binnen 6 maanden na oplevering verhuurd. De kantoorruimte met publieksfunctie was binnen 1 maand na oplevering operationeel. De gemiddelde leegstand van de functies ligt onder het gehanteerde gemiddelde.

Opdrachtgever:
1A1 Ontwikkeling

Functie:
Wonen, Winkels/Commerciële ruimte, Kantoor, Parkeren, Landschap

Werkzaamheden:
Procesmanagement, projectmanagement en directievoering

Programma:
200 appartementen, 900 m2 winkels/commerciële ruimte, 1.250 m2 kantoor, 250 parkeerplaatsen, 2.500 m2 landschappelijke inrichting

Status:
Opgeleverd