“Risicomanagement is een continu proces dat ten aanzien van de doelstelling risico’s identificeert en beoordeelt”

Bij ieder project zijn risico’s aan de orde.
Het is belangrijk deze zoveel mogelijk vooraf in beeld te brengen in samenspraak met de opdrachtgever. Immers ieder vraagstuk en iedere opdrachtgever is weer anders.

Risico’s kunnen aan de orde zijn op financieel gebied maar ook, kwalitatief, kwantitatief, op het gebied van planning, besluitvorming, procedures, etc. Op basis van deze risico’s worden de aspecten gevolg, beoordeling, beheersing en monitoring per risico in beeld gebracht in een risicobeheersplan. Dit plan wordt gedurende de uitwerking van de opdracht actief gemonitord en beheerst.

Bij afsluiting van een fase wordt ook het actuele risicobeheersplan aangereikt.
Door onze inhoudelijke kennis en de kennis van de effecten van deze risico’s, zijn wij een sparringspartner voor onze opdrachtgever, zodat de risico’s adequaat beheerst kunnen worden.
Door te denken in oplossingen en varianten kunnen afwegingen gemaakt worden, hoe om te gaan met de ontstane situatie, zodat de gestelde doelstelling(en) toch behaald kunnen worden.