“Projectmanagement is het beheersen van projecten. De manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden”.

Een project wordt verdeeld in fases. In iedere fase worden de doelstellingen, wijzigingen en het vervolgtraject vastgelegd in een fasedocument. Wanneer de opdrachtgever dit vaststelt kan overgegaan worden tot de uitwerking van de volgende fase.

Voor ons, COMPAAN is het zeer belangrijk dat de aangeleverde stukken van de professionele partijen / adviseurs niet alleen correct zijn, maar ook onderling overeenkomen. Deze controle wordt uitgevoerd door onze Projectmanagers Techniek, die uitvoeringservaring hebben vanuit de realisatiefase.

Wij voeren onze werkzaamheden (sturen, bewaken en optreden) uit tijdens de voorbereidingsfase, de realisatie en de ingebruikname van een project. De werkzaamheden als directievoerder in de realisatiefase horen ook bij het projectmanagement.