De cruciale elementen bij een huisvestingsvraagstuk zijn de kwaliteit, de financiële kaders (geld) en de planning (tijd). Vanuit onze managementtaken worden deze onderdelen gedefinieerd, gemonitord, beoordeeld en gewijzigd indien noodzakelijk.

De documenten voor deze elementen kunnen door derden worden opgesteld en door COMPAAN gecontroleerd. Onze standaard ten aanzien van onderbouwing en verantwoording heeft ertoe geleidt dat wij deze documenten zelf zijn gaan opstellen. Hierdoor wordt onze integrale multidisciplinaire benadering direct geïntegreerd in de documenten. Met als gevolg dat deze per huisvestingsopgave en per opdrachtgever / stakeholder specifiek afgestemd kunnen worden, zelfs binnen één opgave.