Procesmanagement: het beheersen van de organisatieprocessen.

Bij complexe huisvestingsvraagstukken zijn vaak meerdere partijen betrokken als opdrachtgever of belanghebbende (de zg. stakeholders). Iedere partij kent zijn eigen organisatieproces en structuur.
Het is belangrijk om deze inzichtelijk te maken.

Op welke momenten is besluitvorming nodig of gewenst?
Welke documenten zijn hiervoor noodzakelijk?
Moeten deze documenten slechts gecontroleerd worden?
Of helpen wij deze documenten op te stellen?

Door continue betrokken te zijn bij alle belanghebbenden wordt gewaarborgd dat alle documenten en besluiten overeenkomen en leiden tot het zelfde eindresultaat.

Onze taak is het proces zo vorm te geven dat het tijdspad een doorlopende lijn is zonder onnodige hobbels en stagnaties.