Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen volgens de NEN 26000.
Binnen COMPAAN wordt aan de hand van de NEN 26000 het MVO-beleid ten uitvoer gebracht. Dit geldt eveneens voor de toepassing van MVO op de uit te voeren opgaven vanuit opdrachtgevers. Het toe te passen MVO-beleid is gecertificeerd en via het publicatieplatform van de NEN in te zien.