“Het doel van management is het formuleren en bereiken van de doelstellingen in de gegeven – soms sterk veranderende – context” (Wikipedia)

Voor ons betekent dit: onze opdrachtgever terzijde staan met zijn huisvestingsvraagstukken, vanaf het juist en nauwkeurig formuleren van zijn doelstelling, tot en met het afleveren van het definitieve resultaat.

Ik ben jouw

COMPAAN: de; m,v -panen makker, partijgenoot, kameraad, gezel, maat, vriend, reisgenoot,bw 1 bij elkaar, in elkaars gezelschap; gezamenlijk: we gaan ~; Samen op Weg eenwordingsproces dat heeft geleid tot het ontstaan, amicaal, bevriend zijn met, vrienden zijn met, vriendschappelijk, amice, bekende, compagnon, deelgenoot, gabber, vrind, vertrouweling, samenwerking: compagnon, associé, partner, deelhebber, participant, medespeler, portuur, bondgenoot, geallieerde, helper, lid, medestander, medestrijder, handlanger, … “

Naast het organiseren, beoordelen en controleren zijn wij inhoudelijk betrokken en stellen de juiste vragen, of zorgen ervoor dat deze gesteld worden. Niet alleen de opdrachtgever, maar ook zijn werknemers, gebruikers, huurders …… iedereen die van het “gebouw” gebruik zal maken, wordt door ons benadert en betrokken om tot een goed en functioneel eindresultaat te komen.

Dit geldt uiteraard ook voor alle professionele partijen, adviseurs / bouwers, want het ontwerp dient tenslotte volledig, eenduidig en praktisch uitvoerbaar te zijn.

De management activiteiten van COMPAAN worden door het kwaliteitssysteem ISO 9001 geborgd.