De gemeente Maasgouw, een fusie gemeente van de gemeente Maasbracht, Heel en Thorn, is gehuisvest in Heel en Maasbracht. De opgave is de functionaliteit van de huisvesting in relatie tot de dienstverlening van nu en in de toekomst.

De doelstelling van de gemeente is om het publiekscentrum aan te passen aan de dienstverlening, op een dusdanige wijze dat eventuele nieuwe wijzigingen van dienstverlening mogelijk zullen zijn binnen deze aangepaste huisvesting.

Het integraal opgestelde programma van eisen van de diverse belanghebbenden binnen de gemeentelijke organisatie ten aanzien van de dienstverlening, alsmede het faciliteren hiervan, geeft een multifunctioneel inzetbaar ruimtelijk concept weer. Dit concept zal worden geïntegreerd in het bestaande gebouw in Maasbracht.

Aspecten als energievoorziening, energiebesparing, arbo, toegankelijkheid, logistiek, werkplek differentiatie, teamvorming, transparantie, facilitair, indeelbaarheid zijn thema’s die onderdeel uitmaken van het programma van eisen.

De gemeente Maasgouw is eigenaar en gebruiker van het pand.

Opdrachtgever
Gemeente Maasgouw

Functie
Maatschappelijk (Kantoor)

Werkzaamheden
Procesmanagement en projectmanagement

Programma
Kantoor, Publieksplein, Raads-/ multifunctionele zaal, 7.600 m2

Status
Opgeleverd