Bij huisvestingsvraagstukken is een van de meeste gestelde vragen door opdrachtgevers: “Krijg ik nou wat ik gevraagd heb?” Deze vraag geeft precies weer waar het in onze dienstverlening om gaat.

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is het cruciaal dat deze eenduidig en helder is voor alle partij(en) die meewerken aan de uitvoering van deze vraag.

Het verwachtingspatroon van de opdrachtgever dient geïnventariseerd en gedefinieerd te worden, zowel op hoofdlijnen als op detailniveau. Vervolgens kan het resultaat van de uitwerking van de gestelde vraag hieraan getoetst worden. Feitelijk is sprake van het borgen van de kwaliteit die gevraagd is door de opdrachtgever. Op één onderdeel (bijv. ontwerp architect of realisatie installatie) of op meerdere onderdelen (bijv. definitief ontwerp ten aanzien van constructie, installatie en bouwfyica of de realisatie van een kantoor ten aanzien van geluid, koeling, ventilatie, afwerking, daglicht), in iedere willekeurige fase van het opgave.

De kwaliteitsborging voor opdrachtgevers geschiedt door COMPAAN op basis van een aantal diensten / instrumenten:

  • C4Contract: door toetsing van de contractstukken vindt een integrale toetsing van het huisvestigingsvraagstuk plaats, vanaf de fase definitie tot uitvoeringsontwerp;
  • Toezicht: integrale toetsing van de realisatie van een gebouw op basis van de contractdocumenten;
  • Kwaliteitsborging voor het bouwen: integrale toetsing van een huisvestigingsvraagstuk van fase Voorlopig Ontwerp tot en met oplevering van de realisatie op basis van de wet “Kwaliteitsborging voor het bouwen”.

Op basis hiervan kunnen wij de vraag van de opdrachtgever met “Ja!” beantwoorden.