Bij huisvestingsvraagstukken is het van belang om de beoogde kwaliteitsdoelstelling te definiëren en vast te leggen. Door het eenduidig definiëren van deze doelstelling(en) zijn deze herkenbaar en uitvoerbaar.

Tijdens het hele traject wordt de kwaliteit gemonitord, beoordeeld en aangevuld door COMPAAN. In het fasedocument, van een afgeronde fase, wordt het actuele kwaliteitsplan opgenomen. Ook worden de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande kwaliteitsplan vastgelegd, met opgave van reden waarom de wijziging is doorgevoerd, de gevolgen ervan en de reactie van de stakeholders op deze wijziging.

De kwaliteitsplannen omvatten o.a. ruimtelijke, verbindingen, technische, financiële onderdelen. Iedere opgave heeft zijn eigen kenmerken en daarmee een uniek kwaliteitsplan. Het eerste kwaliteitsplan wordt vervaardigd bij de start van een project, ook wel programma van wensen of programma van eisen genoemd. Door onze inhoudelijke kennis en integrale benadering wordt zorggedragen voor een adequaat plan. Dit plan kan door ons ofwel door derden opgesteld worden.

In de fase “Technisch Ontwerp” wordt het programma van eisen (het bijgestelde programma van eisen vanuit het fasedocument Definitief Ontwerp) vertaald naar het bestek document, hetgeen het kwaliteitsplan van deze fase is. Door onze inhoudelijke kennis en integrale benadering wordt zorggedragen voor een adequaat bestek. Dit kan door ons ofwel door derden opgesteld worden. Voor dit onderdeel wordt gebruik gemaakt van de Stabu-licentie om de documenten te beoordelen of op te stellen.

Voor de ingebruikname wordt een beheersplan opgesteld, dit document geeft weer hoe de gerealiseerde kwaliteit in de gebruiksfase in stand gehouden kan worden.