GPR staat voor Gebouw Prestatie Richtlijn

Deze richtlijn is geïntegreerd in het bedrijfsproces van COMPAAN.

Duurzaamheid en duurzaam bouwen zijn termen die steeds vaker in de markt gehanteerd worden. Maar wat is duurzaam en hoe meet je dit?

Onder andere bij gemeenten ontstond de behoefte aan een duidelijke richtlijn waarmee de duurzaamheid van een bouwproject kon worden vastgesteld en wel op zo’n manier, dat op basis hiervan prestatieafspraken met de betrokken partijen konden worden gemaakt.

De GPR methode is een eenvoudige methode, waarmee de duurzaamheid van een gebouw wordt uitgedrukt in rapportcijfers, een totaal cijfer, maar ook op de 5 aandachtsgebieden afzonderlijk.

De methode relateert duurzaamheid aan 5 thema’s:
Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.

De 5 thema’s worden ondergebracht onder de 3 P’s; People, Planet en Profit, die als richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gelden.

De toevoeging die COMPAAN aan dit instrument geeft voor haar huisvestingsopgaven is de financiële vertaling naar stichtingskosten en exploitatiekosten. Om op deze manier een afweging te maken voor het verhogen van het rapportcijfer, dan wel een hogere doelstelling voor de huisvestingsopgave te stellen en te realiseren.