Het begrip duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden met verschillende definities.

Duurzame architectuur is gericht op het milieubewuste ontwerpen van gebouwen. Er wordt gestreeft naar het minimaliseren van milieuschade van gebouwen, door verbetering van de efficiency en het gebruik van materialen, energie en ontwikkeling van de ruimte. Duurzame bouw zorgt ervoor dat acties en beslissingen van vandaag niet de kansen van de toekomstige generaties afremmen.

Voor COMPAAN geldt dat bij alle huisvestingsvraagstukken deze duurzaamheidsaspecten gerelateerd worden aan de cruciale elementen kwaliteit, de financiële kaders en de planning. Deze aspecten zijn van invloed op alle onderdelen van een opgave, van ontwerp tot realisatie, beheer, inkoop tot gebruik. Bij aanvang van een project worden deze duurzaamheidsaspecten aan de orde gesteld, om deze op te nemen in de doelstellingen van de huisvestigingsopgave en ter besluitvorming voor te leggen aan de opdrachtgever / stakeholders.

Om onze opdrachtgevers en stakeholder(s) inhoudelijker te kunnen informeren en tevens met externe partijen de discussie te kunnen voeren, om zo de effecten van toepassingen inzichtelijk te maken, hebben wij ervoor gekozen om onze kennis op dit vlak te verdiepen.

De meest toegepaste instrumenten om “duurzaamheid” in beeld te brengen, te meten, te vergelijken, te managen, zijn GPR gebouw, BREAAM en Energie Index / Energie Label. Wij beschikken hiervoor over medewerkers die zijn opgeleid tot Expert en Erkend Deskundige.