Yes, we did it !!!!

COMPAAN heeft vandaag het nieuwe certificaat voor de NEN en ISO 9001:2015 ontvangen van TÜV Nederland.

We hebben wel eerst wat werk moeten verzetten voor het zover was, maar met de hulp van Ateron is dat in een vrij kort tijdsbestek gelukt. Ateron heeft het veranderproces zeer “lean” aangepakt en daar zijn wij als COMPAAN een groot voorstander van.

Waarom wij al een aantal jaren geleden voor de ISO 9001 hebben gekozen?

ISO 9001 zet organisaties ertoe aan zich aan te passen aan een veranderende wereld. De norm stelt eisen aan het managen van veranderingen en introduceert een op risico’s en kansen gebaseerde manier van denken. Je moet als bedrijf rekening houden met je context en met je stakeholders. Een herziening van de norm was noodzakelijk om ook in de hedendaagse maatschappij van toegevoegde waarde te blijven.

De ISO 9001 helpt ons aan te tonen dat wij consequent diensten kunnen leveren die voldoen aan de gevraagde kwaliteit van onze klanten. Het is ook een middel om onze processen te stroomlijnen en ze daarmee efficiënter te maken.

Tegenwoordig ligt de nadruk steeds minder op het documenteren en steeds meer op het managen van processen. De nieuwe versie van de norm gaat nog een stap verder. Door de procesbenadering te combineren met risicogebaseerd denken en Plan-Do-Check-Act op alle niveaus in de organisatie, geeft de norm een handvat om de benodigde gedocumenteerde informatie op maat te maken.

De ISO 9001 stimuleert ons om onze processen kritisch te blijven bekijken, zodat onze klanten niet alleen de gevraagde, maar ook de gewenste kwaliteit ontvangen.