Aan het Zorgplein te Brunssum wordt hard gewerkt, duurzaamheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt.
Er wordt naar gestreefd het project te realiseren met een BREEAM*** [Very Good] certificaat.
De ambitie BREEAM drie sterren omvat o.a. het bouwproces zelf, engineering van de installaties voor optimale prestatie, verantwoord gebruik van terrein en natuur, een gezond en prettig binnenklimaat en afvalbeheer. Zo wordt er op allerlei vlakken duurzaamheid gerealiseerd.
Zelfs aan de vleermuizen wordt gedacht, door speciale “hangplekken” aan te brengen.