In huisvestingsopgaven is de integrale toetsing van contractdocumenten van wezenlijk belang ter voorkoming van discussies of iets wel of niet tot de opgave behoort. Ondanks juridische paragrafen blijken inhoudelijk niet op elkaar afgestemde onderdelen veelal tot discussie te leiden. Met als gevolg dat er meerwerken aan de orde komen. De veel geroemde tekst “dan ook minderwerk” leidt onherroepelijk tot een kwaliteitsverlaging voor de opdrachtgever | stakeholders.

Vaak wordt de overeenkomst juridisch getoetst, echter de onderliggende documenten van de diverse partijen nauwelijks tot niet. Waarom? Omdat de tijd beperkt is, niemand voelt zich er verantwoordelijk voor, het is niet duidelijk wie deze taak heeft, of de kennis is niet aanwezig om de contractcontrole uit te voeren.

Om deze situatie te voorkomen is C4Contract ontwikkeld door COMPAAN. Een dienst voor opdrachtgevers om hun contractdocumenten integraal te laten toetsen op inhoudelijke aspecten. Het resultaat van de toetsing is een overzicht van onderdelen die niet met elkaar overeenstemmen.